Islamitische projectdagen

Een aantal dagen per jaar worden er Islamitische projectdagen georganiseerd waarbij de kinderen over diverse islamitische thema’s gaan leren. Dit op een spelende en activerende manier. De lesgevers zijn leerkrachten die geprofessionaliseerd zijn in actief en creatief lesgeven.